Сертификати в инженеринга и други проектантски и електроинженерингови дейности с ИТАЛМОДАЛУЧЕ Инженеринг

Италмодалуче Инженеринг Сертификати

В Италмодалуче отдаваме превес на техническата и лидерска компетентност в постигането на нашата основна цел – изключителната удовлетвореност на Клиента от извършваните инженерингови, електроинженерингови и електро проектантски услуги. И докато прогресивните бизнес практики са ключови за нашия успех, в Италмодалуче смятаме, че приоритет за постигане на устойчив икономически растеж са….

Сертификати

В Италмодалуче се гордеем с Сертификати в областите на своята компетентност. Тези области включват няколко направления, инженеринг, електро монтаж, поддръжка, производство и изпълнение на електроинсталации, електро табла, инсталации за средно, високо и ниско напрежение. Ние насърчаваме иновативното мислене, отговорния подход и работата в екип; вярваме, че всеки служител допринася със своя индивидуален потенциал към компанията. В замяна предлагаме динамична и модерна работна среда, мотивиращо възнаграждение и възможност за професионална реализация в областта на проектирането и производството на електро системи.