Инженеринг

„ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ООД е водеща фирма в областта на инженеринга и електромонтажа и комплексното инженерингово обслужване.

Инженеринг и комплексно инженерингово обслужване са главна дейност за ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ. Фирмата е регистрирана в началото на 1992г. като клон на ITALMODALUCE SRL-ITALY, а от 2005г. е с изцяло българско участие. Компанията се наложи като коректен и отговорен партньор, предлагащ цялостни инженерингови решения електромонтаж на електроинсталации и до момента е реализирала проекти на обща разгъната площ над 1 500 000 кв м. Открити са модерни офиси, складове и мострени зали в градовете Пловдив, София, Варна, Благоевград, Велико Търново и Бургас. Основни дейности са:

Фирмата има изградена гъвкава структура, разполага с висококвалифициран персонал от над 480 човека и автопарк с над 130 транспортни средства – леки и товарни автомобили, багери, самоходни платформи и др.

Доказателства за високия професионализъм и качеството на извършваните услуги са получените награди и дипломи:

„ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ООД предлага цялостно инженерингово обслужване

Инженерната и производствено-монтажната дейност и електромонтаж се извършват в търговско-индустриалния център в Пловдив. Монтажните цехове са обзаведени с модерно оборудване и техника за извършване на качествен монтаж и изпитване на изделията. Крайната продукция отговаря на всички европейски изисквания и стандарти и е придружена с необходимите инженерингови документи, съобразно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Производствената дейност включва:
- Монтаж и контрол на готови детайли и възли за осветителна техника – за обзавеждане на хотели, магазини, офиси, банки, болници, административни, промишлени и жилищни сгради;
- Проектиране и изработка на ел. табла – главни, електромерни, силови и разпределителни, ел. табла за автоматизация и контрол и др. – по индивидуални проекти, предназначени за производствени, търговски и жилищни сгради.
Администрирането на дейността се извършва от инженерингов отдел, който се състои от висококвалифициран технически персонал с дългогодишен опит в областта на предлагането на строително-монтажни работи по част ЕЛЕКТРО. Дейността по електроинсталации обхваща всички етапи от офериране, договаряне и контрол до издаване на готовите обекти, изпълнени съобразно всички изисквания на клиента, европейски критерии за качество на вложените материали и действащата нормативна база.
Електро монтажната дейност се осъществява от 45 бригади, включващи повече от 330 професионални ел. монтажници със степени на квалификация по БЗР, обезпечени с отлична инвентарна съоръженост, лично облекло и предпазни средства. Всички работници са застраховани за професионална и трудова злополука. За всеки обект се изготвя индивидуална оценка на риска и мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Предлаганите услуги в областта на инженеринга и изпълнението на строително-монтажните работи включват:

Проектиране цялостно и изпълнение на ел. системи и инсталации
Средно напрежение

въздушни и кабелни мрежи, комплектни трансформаторни постове (БКТП, МКТП), разпределителни уредби средно напрежение (открити и закрити)

Ниско напрежение

външно кабелно захранване, разпределителни уредби ниско напрежение, силови и осветителни инсталации, заземителни и мълниезащитни инсталации

Слаботокови инсталации

системи за сателитна и кабелна телевизия, видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, домофонни инсталации, сигнално-охранителна техника, структурни кабелни системи, системи за КИПиА, системи за дистанционно отчитане на енергията.

Ремонтна, сервизна и абонаментна дейностза всички услуги и продукти.

Инженеринг ИТАЛМОДАЛУЧЕ новини

Get Adobe Flash player