Alternative content

Get Adobe Flash player

          ВИЗУАЛИЗИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

 

Светотехническите проекти се изработват от квалифицирани специалисти в областта на светлинните технологии. За всеки отделен обект се изготвя индивидуален план, съобразен с архитектурните и дизайнерски изисквания на клиента.

За изработването на 3D проектите се използват специализирани софтуерни продукти, като AUTODESK VIZ и DIALUX. Те позволяват да се изчислят и проверят всички технически параметри на осветлението преди крайния избор на клиента. Това се постига чрез предварително симулиране на разпространението на светлината.