Alternative content

Get Adobe Flash player
Проектиране

„ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ” ООД е специализирана в областта на строително-монтажните работи по част ЕЛЕКТРО и цялостното проектиране и изграждане на електроинсталации и уредби в обществено-административни, промишлени и жилищни сгради.

През последните 7 години фирмата се наложи на пазара като една от водещите фирми в областта на проектирането и изграждането на ел. инсталации на обекти от всички видове. До момента фирмата е реализирала проекти на обща разгъната площ над 1 500 000 кв. м. Администрирането на дейността се извършва от инженерингов отдел, който се състои от висококвалифициран технически персонал с дългогодишен опит в областта на предлагането на строително-монтажни работи по част ЕЛЕКТРО. Дейността обхваща всички етапи от офериране, договаряне и контрол до издаване на готовите обекти, изпълнени съобразно всички изисквания на клиента, европейски критерии за качество на вложените материали и действащата нормативна база.

 

Услугите в областта на електроинженеринга включват:

Във фаза проектиране:

  • изготвяне на технически и работни проекти, съгласно задание на Клиента.

  • предварителни проучвания и изготвяне на технически задания, съгласно инвестиционните намерения на Клиента.

  • технически консултации.

  • прецизен и отговорен авторски надзор по време на строителството

  • изготвяне на качествени екзекутивни проекти.

Във фаза строителство:

  • извършване на всички строително-монтажни и инсталационни работи, съгласно предложените проекти, със собствени сили и средства.

  • стриктно спазване на проектните разработки и изискванията на

нормативните документи за този вид строителство.

  • изпълняване на всички условия за безопасна експлоатация на изградените инсталации и уредби.

  • спазване на всички условия по сроковете и качеството на договорените работи съгласно договора с Клиента.


picture1 035
picture1 077
picture1 0531
picture1 060
picture1 070
picture1 036