Alternative content

Get Adobe Flash player

Система за контрол на достъпа


Напоследък все по-често се налагат системите за контрол на достъпа, както в големи хотели и административни сгради, така и в по-малки частни бизнес сгради и предприятия. Ние предлагаме проектиране, доставка и монтаж на системи за контрол на достъп и/или работно време. Идентификация на служителя, контрол и ограничаване на достъпа до определени зони в рамките на регламентирани или нерегламентирани интервали от време с безконтактни магнитни (ISO ID) карти. Административен контрол на работното време, присъствие, закъснение, служебни отсъствия, отпуски, болнични, индивидуален контрол на отработените часове. На базата на предварително въведени работни графици за всеки служител, системите дават точна информация за присъствие, закъснение, отсъствия, възможност за блокиране на достъпа на служителите извън тяхното работно време. Архив на всички регестрирани събития и справки за минали периоди, статистики. Конфигуриране на хардуера по задание на всеки клиент с възможност за забрана и/или разрешение за влизане електронно и/или чрез софтуера и/или чрез бутон на пропуска. Трансфера на данни между контролера и четците се осъществява посредством промишлен интерфейс RS-485. Управляващият софтуер е централизиран на едно място, а по съществуващия LAN кабел се пренася информацията до отделни потребителски станции за наблюдение и анализ, без ограничение в броя им.

Презентация на системи за контрол на достъпа

Каталог за контрол на достъпа - CDVI