”Италмодалуче-България” ООД и „ЛЮВИК” ООД - ВиК проектиране и изпълнение на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи

Монтаж на ВиК оборудване от "Лювик" ООД по водоснабдяване и канализация

През 2007г. ”Италмодалуче-България” ООД съвместно със свои партньори създаде фирма „ЛЮВИК” ООД. Основната дейност на „ЛЮВИК” ООД е проектиране и изпълнение на:


  • вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и съоръженияБригада на "Лювик" ООД монтира вътрешна и външна канализационна мрежа на обект.
  • противопожарни водопроводи и инсталации Служител на Лювик монтира противопожарен водопровод.
  • магистрални и технологични водопроводиВ офиса на Лювик и Италмодалуче можете да получите консултациии за изглаждане на магистрални и технологични водопроводи

Фирмата има възможност за проектиране и изпълнение на тръбопроводи от всички видове и размери тръби, като разполага с достатъчно кадри и цялото необходимо за това оборудване, включително и със земекопна техника.

„ЛЮВИК” ООД предлага също и

Изпълнение на обекти за вътрешни ВиК мрежи и съоръжения - прокарване на вертикални щрангове и хоризонтални разводки, цялостно зареждане със санитарно оборудване на бани, басейни

  • изпълнение на инсталации за пожарогасене спринклерни инсталации, контролно спирателни клапани.
  • Проектиране и изпълнение на обекти от публичната инфраструктура. Изграждане на пречиствателни станции.
  • Изграждане на водопроводни инсталации на новостроящи се сгради и вътрешно преустройство на съществуващи вече.
  • Монтаж на помпи и хидрофори. Подготвена за монтиране помпа хидрофор

Още със създаването си фирмата поема изграждането на ВиК мрежата в хотели по българското Черноморие, основно в курортните комплекси Слънчев бряг и Елените. В последствие фирмата се разраства и поема обекти около Созопол, Хасково, Пловдив, Велико Търново.

За изпълнение на поетите договори фирмата разполага с необходимите квалифицирани специалисти с дългогодишен стаж по специалността - инженерно- технически персонал и ВиК монтажници и в настоящия момент наброява 103 служители, от които 9 ИТР и 89 монтажници. Управленският състав на фирмата и част от работниците имат опит при изпълнението на големи обекти на територията на Русия, Украйна и Молдова. Фирмата разполага с тежка, средна и лека механизация необходими при изпълнение на обектите, лекотоварни и леки автомобили.

Фирма „ЛЮВИК” ООД е вписана в регистъра към Камарата на строителите в България и притежава Удостоверение за строежи от първа до трета категория.Лювик е член на Камарата на строителите и е удостоверена за строежи от първа до трета степен Фирмата притежава Сертификат за одобрение от Lloyd’s Register Quality Assurance за Система за управление на качеството в съответствие със стандартите BS EN ISO 9001:2000.Система за управление на качеството в съответствие със стандартите BS EN ISO 9001:2000

Alternate