ИМЛ-ИТАЛМОДАЛУЧЕ е водеща марка в областта на електроинженеринга и електромонтажа.

Фирмата внася и дистрибутира висококачествени изделия за електрообзавеждане: електроматериали, електроарматура, електроапаратура и осветителна техника. ИМЛ-ИТАЛМОДАЛУЧЕ работи с продукти на световноизвестни мултинационални концерни.
Копманията е регистрирана в началото на 1992 година като клон на ITALMODALUCE SRL-ITALY, а от 2005г. е с изцяло българско участие.
ИМЛ-ИТАЛМОДАЛУЧЕ се наложи като коректен и отговорен партньор, предлагащ цялостни инженерингови решения и електромонтаж на електроинсталации.

Правоприемник и носител на марката днес е фирма IML Engineering

Търговската дейност се осъществява от фирма VISTA-G

„ИМЛ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД предлага цялостно инженерингово обслужване при изграждане на електроинсталации за всякакъв тип обекти, поддръжка и ремонт на електроинсталации, aбонаментна поддръжка, производство на електротабла, кабелни захранвания средно и ниско напрежение, трафопостове, слаботокови системи и др.

Администрирането на дейността се извършва от инженерингов отдел, който се състои от висококвалифициран технически персонал с дългогодишен опит в областта на предлагането на строително-монтажни работи по част ЕЛЕКТРО. Дейността по електроинсталации обхваща всички етапи от офериране, договаряне и контрол до издаване на готовите обекти, изпълнени съобразно всички изисквания на клиента, европейски критерии за качество на вложените материали и действащата нормативна база.

През последните 18 години фирмата се наложи на пазара като една от водещите фирми в областта на изграждането на ел. инсталации на обекти от всички видове.

До момента е реализирала проекти на обща разгъната площ над 2 000 000 кв. м