„ИМЛ – ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  предлага цялостно инженерингово обслужване, проектиране и изграждане на електроинсталации за всякакъв тип обекти, поддръжка и ремонт на електроинсталации, aбонаментна поддръжка, доставка и монтаж на електротабла, структурно окабеляване.

Предлаганите услуги в областта на инженеринга и изпълнението на строително-монтажните работи включват:

 • Цялостно изпълнение на ел. системи и ел. инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради.
 • Извършване на всички строително-монтажни и инсталационни работи, съгласно предложените проекти, със собствени сили и средства.
 • стриктно спазване на проектните разработки и изискванията на нормативните документи за този вид строителство.
 • изпълняване на всички условия за безопасна експлоатация на изградените инсталации и уредби.
 • спазване на всички условия по сроковете и качеството на договорените работи съгласно договора с Клиента.

Инженерно-производствената дейност се извършва в търговско-индустриалния център в Пловдив. Монтажните цехове са обзаведени с модерно оборудване и техника за извършване на качествен монтаж и изпитване на изделията. Крайната продукция отговаря на всички европейски изисквания и стандарти и е придружена с необходимите инженерингови документи, съобразно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Услуги в областта на инженеринга и изпълнението на строително-монтажните работи:

 • Електричеки системи и инсталации. Eлектроинженеринг. Цялостно изпълнение на ел. системи и ел. инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради.

 • Ниско напрежение: разпределителни уредби ниско напрежение, силови и осветителни инсталации, заземителни и мълниезащитни инсталации, външно кабелно захранване

 • Средно напрежение: въздушни и кабелни мрежи, комплектни трансформаторни постове (БКТП, МКТП), разпределителни уредби средно напрежение (открити и закрити).

Цялостно проектиране и изграждане на фотоволтаични централи:

 • Покривни, фасадни и/или наземни централи;
 • Централи за собствени нужди – мрежови, автономни (островни) и хибридни;
 • Централи за продажба на енергията на преференция или на свободен пазар;
 • Комбинирани – за собствени нужди с продажба на излишъка.

Слаботокови инсталации:

 • Пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване;
 • TV системи, видеонаблюдение, контрол на достъпа, домофонни инсталации, сигнално-охранителна техника;
 • Структурни кабелни системи, системи за КИПиА, системи за дистанционно отчитане на енергията;
 • системи за сателитна и кабелна телевизия, системи за газ сигнализации и други.

Производствена дейност:

 • Проектиране и изработка на ел. табла: главни, електромерни, силови и разпределителни ел табла; ел. табла за автоматизация и контрол  – по индивидуални проекти, предназначени за производствени, търговски и жилищни сгради.
 • Монтаж и контрол на готови детайли и възли за осветителна техника – за обзавеждане на хотели, магазини, офиси, банки, болници, административни, промишлени и жилищни сгради.

Проектиране:

Проектиране цялостно и изпълнение на ел. системи и инсталации.

 • Изготвяне на технически и работни проекти, съгласно задание на Клиента;
 • Предварителни проучвания и изготвяне на технически задания, съгласно инвестиционните намерения на Клиента;
 • Технически консултации;
 • Прецизен и отговорен авторски надзор по време на строителството;
 • Изготвяне на качествени екзекутивни проекти.

 

„ИМЛ – ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД извършва ремонтна, сервизна и абонаментна дейност за всички предлагани продукти и услуги

 

bg_BGBG