Електричеки системи и инсталации

Цялостно изпълнение на ел. системи и ел. инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради

Слаботокови инсталации

TV системи, видеонаблюдение, контрол на достъпа, домофонни инсталации, сигнално-охранителна техника, системи за КИПиА, дистанционно отчитане на енергията.

Производствена дейност

Проектиране и изработка на ел. табла. Монтаж и контрол на готови детайли и възли за осветителна техника.

Проектиране

Проектиране цялостно и изпълнение на ел. системи и инсталации

l

Проектиране

Проектиране на ел. системи и инсталации

    • изготвяне на технически и работни проекти, съгласно задание на Клиента.
    • предварителни проучвания и изготвяне на технически задания, съгласно инвестиционните намерения на Клиента.
    • технически консултации.
    • прецизен и отговорен авторски надзор по време на строителството
    • изготвяне на качествени екзекутивни проекти.