Електричеки системи и инсталации

Цялостно изпълнение на ел. системи и ел. инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради

Слаботокови инсталации

TV системи, видеонаблюдение, контрол на достъпа, домофонни инсталации, сигнално-охранителна техника, системи за КИПиА, дистанционно отчитане на енергията.

Производствена дейност

Проектиране и изработка на ел. табла. Монтаж и контрол на готови детайли и възли за осветителна техника.

Проектиране

Проектиране цялостно и изпълнение на ел. системи и инсталации

Електричеки системи и инсталации

Eлектроинженеринг

Цялостно изпълнение на ел. системи и ел. инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради

Ниско напрежение: разпределителни уредби ниско напрежение, силови и осветителни инсталации, заземителни и мълниезащитни инсталации, външно кабелно захранване

Средно напрежение: въздушни и кабелни мрежи, комплектни трансформаторни постове (БКТП, МКТП), разпределителни уредби средно напрежение (открити и закрити).