Електричеки системи и инсталации

Цялостно изпълнение на ел. системи и ел. инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради

Слаботокови инсталации

TV системи, видеонаблюдение, контрол на достъпа, домофонни инсталации, сигнално-охранителна техника, системи за КИПиА, дистанционно отчитане на енергията.

Производствена дейност

Проектиране и изработка на ел. табла. Монтаж и контрол на готови детайли и възли за осветителна техника.

Проектиране

Проектиране цялостно и изпълнение на ел. системи и инсталации

Производствена дейност

Проектиране и изработка на ел. табла

Главни, електромерни, силови и разпределителни ел табла. Ел. табла за автоматизация и контрол  – по индивидуални проекти, предназначени за производствени, търговски и жилищни сгради.

Монтаж и контрол на готови детайли и възли за осветителна техника – за обзавеждане на хотели, магазини, офиси, банки, болници, административни, промишлени и жилищни сгради.