Инженеринг, електроинженеринг и осветление от фирма Италмодалуче България

Италмодалуче - инженеринг, електроинженеринг и осветление
Към Италмодалуче Инженеринг

Италмодалуче Инженеринг и Електроинженеринг

„ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ООД е водеща фирма в областта на инженеринга, електроинженеринга, комплексното инженерингово обслужване.Основни дейности са:
Електроинженеринг - цялостно проектиране и изграждане на електро инсталации, електро табла и електромонтаж уредби в обществено-административни, промишлени и жилищни сгради.
Проектиране на електроинсталации. Производство и търговия с ел. материали, ел. табла и консумативи.
Внос, производство и търговия на едро и дребно с осветителна техника
Производството включва детайли и възли за осветителна техника, ел. табла – главни, електромерни, силови и разпределителни, ел. табла за автоматизация и контрол. Електро-монтажната дейност и строително-монтажни работи по част ЕЛЕКТРО се осъществяват от 45 бригади.

Електроинсталации и електроинженеринг

Ел. инсталации, електромонтажи, инженерингови решения за бизнеса

"ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ" предлага инженеринг, електроинженеринг, структурно окабеляване, електроинсталации, ел. табла, електро табла, електромонтажи, електротабла, БКТП. Italmodaluce изпълнява слаботокови инсталации и ел. инсталации за средно напрежение. Производство и монтаж на Ел. табла и електромонтаж.

Проектиране

„ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ” ООД е специализирана в цялостното проектиране и изграждане на ел. инсталации и уредби в обществено-административни, промишлени и жилищни сгради.

Услугите в областта на проектирането и електроинженеринга включват:
Във фаза проектиране:

 • изготвяне на технически и работни проекти, съгласно задание на Клиента.
 • предварителни проучвания и изготвяне на технически задания, съгласно инвестиционните намерения на Клиента.
 • технически консултации.
 • прецизен и отговорен авторски надзор по време на строителството
 • изготвяне на качествени екзекутивни проекти.

Във фаза строителство според проектите:

 • извършване на всички строително-монтажни и инсталационни работи, съгласно предложените проекти, със собствени сили и средства.
 • стриктно спазване на проектните разработки и изискванията на нормативните документи за този вид строителство.
 • изпълняване на всички условия за безопасна експлоатация на изградените инсталации, електротабла и уредби.

Електроапаратура

Електроапаратура за разпределение и защита. Електроапаратура за контрол и комутация в промишлеността

“ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД предлага eлектроапаратура за комутация в промишлеността и контрол, както и комплектни устройства с нисковолтова апаратура и за индустриална автоматизация и контрол.

Средно напрежение

Мрежи средно напрежение от “Италмодалуче – България”ООД

“Италмодалуче – България”ООД е с 10-годишен опит в изграждане на външно кабелно захранване на битови и промишлени потребители от кабелни линии Средно напрежение 20кV(10кV). Фирмата предлага въздушни и кабелни мрежи, комплектни трансформаторни постове (БКТП, МКТП), разпределителни уредби средно напрежение (открити и закрити).
Italmodaluce осъществява захранване на промишлени и битови обекти от въздушни и кабелни линии средно напрежение.

Дейността в областта на средни напрежения е с обхват:

 • Проектиране на въздушни електропроводи, канални мрежи, трансформаторни подстанции, мрежи ниско напрежение
 • Изграждане и узаконяване на промени по електропроводни линии, трансформаторни подстанции, изместване на трансформаторни подстанции; Реконструкция на трафопостове за увеличаване на заявената мощност
 • Консултации за нормативна база в областта на електроенергетиката, внедряване на новости в експлоатацията на електросъоръженията, консумацията на ел. енергия
 • Видове трансформаторни подстанции - разпределителна уредба средно напрежение. Тип моноблок с двустранно или едностранно обслужване. Трансформаторните подстанции представляват самостоятелни постройки с възможност за външно обслужване, състоящи се от отсек средно напрежение, отсек силов трансформатор и отсек ниско напрежение.

Слаботокови инсталации

Слаботокови инсталации - Автоматизация, контрол на достъп, видеонаблюдение, озвучаване, пожароизвестяване

Италмодалуче България предлага на своите клиенти инженерингови услуги в областта на автоматизацията за бариери и врати, домофонни системи видео и аудио, видеонаблюдение, контрол на достъпа, системи за озвучаване, пожароизвестяване

Ел. табла

В производствената база на Италмодалуче се произвеждат всички видове електрически табла

Главни разпределителни табла, ел. табла за жилищни, обществени и административни сгради. Подходящи са за разпределителни табла на сгради, етажни табла, крайни разпределителни табла в технически помещения и др. Електромерни табла с метална обвивка за монтаж на закрито и открито.

В и К

В и К, водоснабдяване и канализация, проектиране и изпълнение на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, противопожарни водопроводи и инсталации, магистрални и технологични водопроводи.

Фирмата има възможност за проектиране и изпълнение на тръбопроводи от всички видове и размери тръби. Италмодалуче изпълнение на обекти за вътрешни ВиК мрежи и съоръжения - прокарване на вертикални щрангове и хоризонтални разводки, цялостно зареждане със санитарно оборудване на бани, басейни

 • изпълнение на инсталации за пожарогасене спринклерни инсталации, контролно спирателни клапани.
 • Проектиране и изпълнение на обекти от публичната инфраструктура. Изграждане на пречиствателни станции.
 • Изграждане на водопроводни инсталации на новостроящи се сгради и вътрешно преустройство на съществуващи вече.
 • Монтаж на помпи и хидрофори.
Инженерни дейности
Към Италмодалуче Осветление

Италмодалуче България Осветление

„ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ООД - осветителна техника и ел. материали, осветление и осветителни дизайнерски, интериорни и технически решения за Вашия дом или офис. Екипи на Italmodaluce ще изработят за Вашите обекти индивидуални светотехнически проекти за: интериорно осветление, 3D фасадно осветление, улично и парково осветление, осветление за спортни съоръжения и др. „ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ООД осигурява и професионален монтаж на закупените материали, както и безплатна доставка във всяка точка на страната. „ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ООД предлага богата гама от осветителни тела:

 • Битово осветление
 • Осветление за хотели
 • Осветление за офиси
 • Промишлени осветителни тела
 • Градинско и парково осветление
 • Фасадни лампи и осветление
 • Ефектни осветителни тела
 • Аварийно и евакуационно осветление
 • Улично осветление и стълбове за осветление

Италмодалуче предлага eлектроарматура

 • осветителни ключове
 • контакти за електрически уреди и осветление
 • конектори
 • Модулни системи

Електроапаратура от Italmodaluce

 • Автоматични прекъсвачи
 • Комутационни устройства
 • Защитни устройства
 • Разеденители

Електротабла от ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ ООД

Електроуреди и електрооборудване: сешоари и вентилатори, системи за контрол на достъпа, системи за сателитна и кабелна телевизия, системи за пожароизвестяване, сигнално охранителна техника, системи за КИПиА, структурни кабелни системи

Осветление за дома

Осветление за дома

“ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД предлага осветителни тела и дизайнерски лампи за битови и домашни нужди

Хотелско осветление

Хотелско осветление

ИТАЛМОДАЛУЧЕ ООД предлага пълно осветително оборудване за хотели, осветление за хотели с дизайнерски решения.

Офисно осветление

Офисно осветление

“ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД предлага осветление за офиси и работни помещения.

Градинско и фасадно осветление

Градинско и фасадно осветлени

“ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД предлага лампи, прожектори, осветителни градински тела, светлинни инсталации за сгради и фасади.

Улично осветление

Улично осветление

“ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД предлага улично осветление.

Промишлено осветление

Промишлено осветление

“ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД предлага осветление за промишлени сгради, осветителни тела за предприятия.

Ключове и контакти

Ключове и контакти

“ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД предлага пълна гама контакти и ключове.

Get Adobe Flash player