е водеща марка в областта на електроинженеринга и електромонтажа

Компанията е регистрирана в началото на 1992 година като клон на ITALMODALUCE SRL-ITALY, а от 2005г. е с изцяло българско участие. се наложи като коректен и отговорен партньор, предлагащ цялостни инженерингови решения и електромонтаж на електроинсталации.

Правоприемник и носител на марката днес е фирма

„ИМЛ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Търговската дейност се осъществява от фирма

„ВИСТА – Г” ООД

„ИМЛ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД предлага цялостно инженерингово обслужване и изграждане на електроинсталации за всякакъв тип обекти, цялостно изграждане на фотоволтаични централи, производство на електротабла, кабелни захранвания средно и ниско напрежение, трафопостове, слаботокови системи и др., както и поддръжка и ремонт на съществуващи инсталации. Фирмата внася и дистрибутира висококачествени изделия за електрообзавеждане: електроматериали, електроарматура, електроапаратура, осветителна техника, фотоволтаична техника – панели и инвертори. работи с продукти на световноизвестни мултинационални концерни.

Администрирането на дейността се извършва от инженерингов отдел, който се състои от висококвалифициран технически персонал с дългогодишен опит в областта на предлагането на строително-монтажни работи по част ЕЛЕКТРО. Дейността по електроинсталации обхваща всички етапи от офериране, договаряне и контрол до издаване на готовите обекти, изпълнени съобразно всички изисквания на клиента, европейски критерии за качество на вложените материали и действащата нормативна база.

През последните 21 години фирмата се наложи на пазара като една от водещите фирми в областта на изграждането на ел. инсталации на обекти от всички видове.

До момента е реализирала проекти на обща разгъната площ над 3 000 000 кв. м

Работно време:
от 8.00 до 17.00 всеки ден
без събота и неделя

 

Адрес

бул. „Цариградско шосе“ 73
4006 Промишлена зона Изгрев, Пловдив

 

 

Телефони

Инженерингова дейност

+359 88 579 0030

Търговска дейност
/осветителни тела, ключове, контакти и други/

Виста-Г ООД

+359 88 857 9030  +359 88 579 0038

Email

bg_BGBG