IML лого
Previous slide
Next slide

ИМЛ - Инженеринг

„ИМЛ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД предлага цялостно инженерингово обслужване и изграждане на  електроинсталации за всякакъв тип обекти, цялостно изграждане на фотоволтаични централи, производство на електротабла, кабелни захранвания средно и ниско напрежение, трафопостове, слаботокови системи и др., както и поддръжка и ремонт на съществуващи инсталации. Фирмата внася и дистрибутира висококачествени изделия за електрообзавеждане: електроматериали, електроарматура, електроапаратура, осветителна техника, фотоволтаична техника – панели и инвертори. ИМЛ – Инженеринг работи с продукти на световноизвестни мултинационални концерни.

Администрирането на дейността се извършва от инженерингов отдел, който се състои от висококвалифициран технически персонал с дългогодишен опит в областта на предлагането на строително-монтажни работи по част ЕЛЕКТРО. Дейността по електроинсталации обхваща всички етапи от офериране, договаряне и контрол до издаване на готовите обекти, изпълнени съобразно всички изисквания на клиента, европейски критерии за качество на вложените материали и действащата нормативна база.

През последните 21 години фирмата се наложи на пазара като една от водещите фирми в областта на изграждането на ел. инсталации на обекти от всички видове.

До момента е реализирала проекти на обща разгъната площ над 3 000 000 кв. м

Услуги

iml15

Услуги в областта на инженеринга и изпълнението на строително-ремонтни работи

iml obekti vedrare 2

Цялостно проектиране и изграждане на фотоволтаични централи

iml2

Слаботокови инсталации

iml1

Производствена дейност

iml3

Проектиране цялостно и изпълнение на ел. системи и инсталации