IML лого

Услуги

„ИМЛ – ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  предлага цялостно инженерингово обслужване, проектиране и изграждане на електроинсталации за всякакъв тип обекти, поддръжка и ремонт на електроинсталации, aбонаментна поддръжка, доставка и монтаж на електротабла, структурно окабеляване.

Предлаганите услуги в областта на инженеринга и изпълнението на строително-монтажните работи включват:

  • Цялостно изпълнение на ел. системи и ел. инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради.
  • Извършване на всички строително-монтажни и инсталационни работи, съгласно предложените проекти, със собствени сили и средства.
  • стриктно спазване на проектните разработки и изискванията на нормативните документи за този вид строителство.
  • изпълняване на всички условия за безопасна експлоатация на изградените инсталации и уредби.
  • спазване на всички условия по сроковете и качеството на договорените работи съгласно договора с Клиента.

Инженерно-производствената дейност се извършва в търговско-индустриалния център в Пловдив. Монтажните цехове са обзаведени с модерно оборудване и техника за извършване на качествен монтаж и изпитване на изделията. Крайната продукция отговаря на всички европейски изисквания и стандарти и е придружена с необходимите инженерингови документи, съобразно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

iml15

Услуги в областта на инженеринга и изпълнението на строително-ремонтни работи

iml obekti vedrare 2

Цялостно проектиране и изграждане на фотоволтаични централи

iml2

Слаботокови инсталации

iml1

Производствена дейност

iml3

Проектиране цялостно и изпълнение на ел. системи и инсталации